ТАЗИ ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ, КОЯТО БАНДЕРОВЦИТЕ ПРЕВЪРНАХА ВЪВ ВОЙНА, ЩЕ РАЗДЕЛИ СВЕТА НА НЕОЛИБЕРАЛИСТИ И ПРОГРЕСИСТИ!

Битката между прогресивното човечество и корпоративната диктатура, чийто апологети са Федералния резерв, Европейската централна банка, Световната банка, Международния валутен фонд, американското правителство и брюкселските чиновници ще реши бъдещето на този свят!

Или корпоративен гнет, където хората ще бъдат РОБОРОБОТИ, без държава, род, семейство, морал и нравствени ценности, работещи за печалба, акции и дивиденти на корпоративния капитал!

Тази война не е битка само против НАТО, Украйнския фашизъм или за независимостта на Русия! Това е битка за бъдещето на човечеството и за един по-справедлив свят!

Petar Kartev