Тази управляваща партия ще остане в историята на България като властта, при която живеехме на принципа Нито ден без скандал

Държавата ни се превърна в един перманентен скандал. Безкрайна поредица от скандали – уродлива, увредена, урочасала ни за живот окото на скандала. Скандал, а след скандала … нов скандал. Скандал вчера, скандал днес, скандал утре. Скандал все ни свързва, скандал ни дели. Скандалът е другото име на политически ни живот.
Тази управляваща партия ще остане в историята на България като властта, при която живеехме на принципа Нито ден без скандал.
Аз не знам колко още скандала трябва да се случат, за да осъзнае сегашната власт, че самото ѝ оставане на власт скандализира обществото.
Какво чакат – заради непрекъснатите скандали всичик да се омерзим, всички да се почувстваме с поругана чест, с изнасилено достойнство, с натрошен на парчета морал?
От тази ситуация няма друго измъкване, освен заразата на скандалите да бъде отстранена радикално. Чрез единствено разумния изход – не с оставка след оставка, а с Оставка – с Оставка с голяма буква О.
Иначе нивото на скандалите ще се покачи още повече и скоро всички ще се окажем под повърхността на мътната скандална вода. Тогава не само няма да можем да се понасяме, но няма да можем и да изплуваме. Неизбежно ще легнем на дъното. А от науката се знае, че когато едно тяло легне на дъното, вече няма подемна сила, която да го изтласка нагоре. Мътната вода на скандалите ще го затисне със страшна сила. И от него ще останат само няколко мехурчета – ефимерна следа от изпуснатия за последно дъх…

Николай Слатински

Резултат с изображение за Nikolay Slatinski