Татяна Дончева: Гласуването по пощата ще реши много проблеми на изборите

Знам състоянието на българските пощи, но гласуването по пощата ще реши много проблеми на избори в условията на пандемия„. Това каза пред БНР Татяна Дончева, лидер на „Движение 21“. Тя уточни, че управляващите трябва да погледнат по-сериозно на предложението им:

„В условията на епидемия, хората ще бъдат относително затворени и близко до своя постоянен адрес и постоянното място за гласуване. Гражданинът ще заявява с формуляр или по интернет на органите на местната власт, че желае да гласува по пощата. Заявява данните си и местната администрация, в един срок, който законодателят ще определи, му изпраща бюлетина и пликове – един за бюлетината и един за нов формуляр с личните данни, които се вписват в избирателния списък. Запечатва това в другия плик и го пуска, като в местата за гласуване се поставят големи кутии или контейнери, в които да се пускат тези пликове. … Пощенски служител да бъде на място и да отваря кутията за поставяне на пликовете в нея, да взема пликовете, да ги щампира с датата и ги разпределя на съответните секции. Изборните комисии отварят пликовете, маркират лицето, отбелязват го в избирателните списъци, че е гласувало по пощата, по личните му данни удостоверява, че е същото лице от списъка“.

По думите ѝ трябва да бъде позволено един човек от семейство да пусне пликовете с вота и на другите членове, които имат право на глас.

Дончева беше категорична, че тайната на вота гарантирано ще бъде опазена с този начин на гласуване по пощата и даде пример с явяване на изпити при подобен алгоритъм с два плика, в единия от които са личните данни на конкретния човек.

За гласуването на българите в чужбина лидерката на „Движение 21“ уточни, че предлагат да бъде по „нормалната поща“, като трябва да се уточни къде ще се събират пликовете – в посолствата ли, или в местата, където са открити секции:

„Иначе просто ще забраним на живеещите в чужбина да гласуват“, коментира тя.

Средата на април е разумен период за провеждане на парламентарните избори, посочи Татяна Дончева.

Източник: БНР