Тези прости и нагли крадци още не могат да проумеят какво им се е случило

Тези прости и нагли крадци още не могат да проумеят какво им се е случило.

Глупакът никога не е в състояние да даде оценка за собствената си глупост.

Утре е началото на края.

вм