Тия от ДБ даже едно нещо не могат да направят като хората. Я ще се окаже старо, я използвано, я грозно, я лъжа, я тъпо, я нищо няма да значи

Тия от ДБ даже едно нещо не могат да направят като хората. Я ще се окаже старо, я използвано, я грозно, я лъжа, я тъпо, я нищо няма да значи.

Толкова са лишени от съдържание в мозъчните кутии, използвам меки и нежни изрази за будните стандарти на общността, да не засегна нечии чувства.

Толкова са празни главите им, че стават само за смях. И това ми било умни и културни хора! И накрая винаги всичко се обръща срещу тях и те вече са изчезващ вид. Заедно с гласоподавателите си.

Анастасия Гешева