Това е Европейската столица на България

Това е Европейската столица на България,тоест София,ул.Христо Белчев,на ъгъла с ул.Солунска

Снимка на Javor Popov.

Javor Popov