Това което се случва сега ни връща назад, изсмуква надеждите и доверието ни. Непростимо е!

Егоцентризмът е причина или следствие на поне пет от седемте смъртни гряха – горделивост, завист, алчност гняв.
Егоцентризмът е убивал общества, разделял държави, унищожавал империи.

Случи се и при нас.

Ако тревогата, грижата, обичта към България определяха мирогледа на партиите, всяка можеше да направи стъпка в общата посока.Малки компромиси в името на голямата цел.
Обединение за постигане на конкретни задачи – най- спешните, най- важните, за да излезем от будната кома и вдишаме глътка живот.

Разумен избор на най- подходящите хора – експерти с кураж и почтеност, независимо от партийните им цветове и убеждения.

Това което се случва сега ни връща назад, изсмуква надеждите и доверието ни.
Непростимо е!

България е смъртно болна, а лекарите спорят кой е най – добрия, най- умния, най- харесвания.
Егоцентризмът и екипната работа са в тежък конфликт.А пациентът умира…изоставен и самотен…

Румяна Ченалова