Този е абсолютно побъркан, както и PR отдела му

#ПРОСТОкиро
Предлага да дарим заплатата си, като с нея ще се закупи оръжие за Украйна…
Предлага ни съпричастност към Война и убийства.. .

Този е абсолютно побъркан, както и PR отдела му

Борислав Райчев