Той от вратата ме посрещна с думите:“Ти, от таксито, къде си тръгнала да се връщаш?“

Не съм позволявала на никого да ме обижда толкова концентрирано, да опитва да подменя смисъла на думите ми умишлено, да ми се кара и да нарича това, което казвам глупост. Но не отвърнах. Сега се опитват да подменят историята, приписвайки ми всичко, което направи той. Защо, бих се питала по друго време и на друго място. Сега знам оттовора. И знам защо той от вратата ме посрещна с думите:“Ти, от таксито, къде си тръгнала да се връщаш?“

Миролюба Бенатова

loading...