Тръгнала Гинка от Пазарджик за Прага – да купи ЧЕЗ от чешката държава

Интересно интервю. На Гинка, да. Разправи си всичко жената. Не само туй, че срещнала Теменушка случайно, ами и по-интересни неща.
Тръгнала Гинка от Пазарджик за Прага – да купи ЧЕЗ от чешката държава. Купила го, взела договора – тежък над 15 килограма – и тръгнала да се прибира у дома. На летището чекирала куфара си с пижамата и тръгнала по магазините там да убие час-два. Зяпа тук-там това-онова, ама 15-килограмовия договор си го носи в ръчната чанта на рамо!
Жените знаят как е по-нататък – заплеснала се Гинка вероятно в нещо, дето го няма на пазарджишкия пазар и самолетът, моля ви се, излетял – с куфара й барабар! После куфарът пристигнал в Пазарджик, пристигнала си след него и тя. Виктор не я попита на автостоп ли се е прибрала, горката…Важното е, че е спасила така тока на 2,5 милиона българи в ръчния си багаж!

Анна Заркова