Тук е практика, а не изключение да се отвлича, изнудва, малтретира и убива. Тук е ада!

Ще бъда кратък!

Отвличанията на хора, независимо от крайната цел са едни от най-опасните занимания на престъпници. Винаги участва човек от властта и ситуацията се развива под шапката на правителството. Това е във всяка държава!

В нашата – сикаджии отвличат, сикаджии управляват като държавници. От двете страни на барикадата са едни и същи интереси, все още неясни за страничните наблюдатели. Тук е практика, а не изключение да се отвлича, изнудва, малтретира и убива. Тук е ада!

Хубавото е, че огънят пречиства душите и докато изгаряме в пожара на овластените престъпници ние ставаме чисти и святи хора. Убеден съм, че не е далеч времето, когато всеки ще си получи заслуженото, за да се прослави името Му. Защото ако не вярваме в справедливостта и възмездието поднесени по съвършен ред, значи вярваме само в човешките дела. А това е твърде елементарно схващане…

Николай Марков

Резултат с изображение за Николай Марков

facebook.com/nikolai.markov.566

loading...