Турското знаме над Морска гара Варна

Добро утро!

В коя държава живеем, бе, господин фесначалнико на Морска гара Варна?
Усещам все по-голямо напрежение в държавата, пораждано от малоумни постъпки на малоумни хора… Редовна практика е да се вдига това знаме у техния двор. В БЪЛГАРИЯ ЩЕ ИЗДИГАТЕ БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ТРИБАГРЕНИК
🇧🇬 И ЩЕ ПЕЕТЕ ВСЯКА СУТРИН БЪЛГАРСКИЯ ХИМН, СИЛНО И ЯСНО, ЧЕ ЧАК У НАС ДА ГО ЧУВАМ!

Продажната сган, нахлупила феса, пробва още и още небрежно и лежерно, дори го превръща в национална традиция. А отговорните фактори в държавата са основните виновници за всяко едно допускане на чуждо влияние в СУВЕРЕННА ДЪРЖАВА.

Само два знамена имаме право да вдигаме 🇧🇬 🇪🇺, защото сме външната граница на Европа.

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ ПЕЧАТ И НАЦИОНАЛНОТО ЗНАМЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Чл. 16. (1) Националното знаме на Република България е постоянно издигнато на:
1. сградите, където се осъществява основната дейност на Народното събрание, на Президентството, на министерствата и другите държавни учреждения, на регионалните структури на министерствата и областните администрации, на Конституционния съд, на органите на съдебната власт, на Българската народна банка, на Българската национална телевизия, на Българското национално радио, на общините, районите и кметствата, както и на държавните и общинските училища;
2. входните и изходните контролно-пропускателни и на митническите пунктове;
3. пристанищата, железопътните гари и аерогарите.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 1999 г.) Националното знаме на Република България се издига временно на сградите, където се провеждат сесии на Народното събрание или заседания на общинските съвети, международни конференции или съвещания, общонационални или международни спортни и други състезания от национално значение – през времетраенето им.

Цвета Кирилова

снимка: Радослав Симеонов