Убий ламята!

Не триглав, а стоглав змей броди по нашите земи. И лапа ли, лапа, де що му падне – и ток яде и вода пие, за парното думи не стигат! Докато хората се бият по главата със сметките за март, обяснението е, че месецът, в сравнение с миналата година, бил страшно, ама страшно по-студен, та затова. Нищо, че експерти твърдят обратното. Сега четете внимателно: ако х е неизвестна величина, умножете по игрек, разделете на зет, после съберете всичко. Готово, сметката ви за парното изсветлява одма. И вие ще светнете като при зрелищен арест пред Спортната палата. Защото от „Топлофикация“ пак ни баламосват, че „сметките за отопление и топла вода са изготвени коректно и съобразно изискванията на Наредбата за топлоснабдяване“. Потребителите можели да се ориентират в месечната си сметка, като извършат последователно изчисленията, посочени в тяхна графика. Колко му е, наемете си един нобелист да ви я изчисли предоставената формула.
На тази ламя няма и няма кой да й отсече главата, умният брат от приказката отдавна не живее тук. Останахме тези, сред които всеки трети българин живурка в сериозен риск от бедност, както показва постоянната картина на мизерия, отразена в поредните данни на Евростат за дела на хората в тежки материални лишения в ЕС през 2017 г. Това са лишените от елементарните неща за живот. В тази графа статистиката я допълват и 84% от хората с увреждания, които имат доходи под прага на бедността. Като теглят чертата, експертите отчитат, че през 2017 г. около 2,1 милиона души у нас са живели в сериозни материални лишения. Това са хора на възраст над 65 г. – повече от 670 хиляди души. Близо 1,2 млн. българи са с пенсии под 321 лв. Не по-назад в класацията са бедните млади до 17-годишна възраст, които са около 42 процента. Сред работоспособните процентът на битуващите в риск от бедност е 37 на сто, по данни на нашата статистика. Иначе казано, всички социални групи са „почетени“. Със значка „Убий ламята, преди тя тебе!“

Ева Костова

Резултат с изображение за Топлофикация

http://duma.bg