Уважаеми избиратели на славиту, ако знаехте, че вместо славиту сте гласували за тошку, щяхте ли да подкрепите славиту, който ви излъга и се скри, и ви пробута тошку?

Уважаеми избиратели на славиту, ако знаехте, че вместо славиту сте гласували за тошку, щяхте ли да подкрепите славиту, който ви излъга и се скри, и ви пробута тошку?

Татяна Кристи