Украински военнопленници се пускат да се разотидат по домовете след писмено задължение да не воюват повече

Украински военнопленници се пускат да се разотидат по домовете след писмено задължение да не воюват повече

Tor Vlad