Украински флаг на българска църква! 🇧🇬 Тук е България!

🔴 Украински флаг на българска църква!
🇧🇬 Тук е България!
❗ Няма да позволим чуждо знаме да се вее на българска църква!
✝️ Църквата винаги е била деполитизирана и трябва да остане така!

Възраждане Бургас