Управник, който получава похвали не от неговият народ, а само от чужбина обикновенно е национален предател!!!

Управник, който получава похвали не от неговият народ, а само от чужбина обикновенно е национален предател!!!

Аларма