УПРАВНИЦИТЕ ВСЕ ПОВЕЧЕ И ВСЕ ПО-МОГЪЩО ЗАТЪВАТ В БЛАТОТО НА СОБСТВЕНАТА СИ НЕКАДЪРНОСТ

И тъй като не могат, подобно на барон Мюнхаузен, да се хвана за ушите и да се измъкнат от тинята, създават нови и нови бюрократични, скъпоструващи и излишни структури, за да хранят себе си, родата и прителите си с бюджетни пари.

За тях не е важно дали новите структури ще вършат някаква работа. Не ги интересува и това, че тия образувания дублират функциите на вече съществуващи агенци, служби, комисии пр. синекурни гнезда за безделници.

Важното е да се имитира, че нещо се прави, че се управлява, да се вдига шум и пушилка, докато загробват България. Ето ви и най-пресният пример в подкрепа на това твърдение: „Нова държавна структура, която обединява Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) и Българската агенцията за инвестиции (БАИ), ще отговаря за управлението на публичните предприятия в страната. Тя ще е на подчинение на Министерския съвет и ще изготвя правилата, по които ще се избира мениджмънта на компаниите с мажоритарно държавно участие, съобщава „Капитал“.
Структурата, наречена Агенция за публичните предприятия и инвестициите, всяка година ще изготвя аналитични доклади за състоянието на публичните компании в страната и ще следи те да са достатъчно прозрачни, като подават информация за финансовото си състояние, извършени сделки със свързани лица, възнагражденията на мениджърите, за изпълнението на възложените задължения и т.н.“
Това е дебелоочие и свръх наглост!

Любо Кольовски