Успяха да излъжат и заблудят хората, че тези в телевизорите са НАУКАТА

Хората споделят болезнени явления. Родители, роднини, близки приятели не слушат ближните си, не им вярват, но вярват на непознати от телевизорите и отиват и вкарват в телата си течност, която е абсолютно катастрофална.

Не знам кое да извадя първо като криза.
Това, че успяха да пробият личните и семейните връзки и в много случаи разбиха енергийните семейни структури.
Или това, че успяха да убедят хората да правят нещо само защото са го чули и видели в телевизорите.

Разбира се въпросът има две страни.
Ако нещо е разбито, значи то не е на здрава основа!
Ако нещо е било преодоляно, значи то не е било здраво. Ако връзки между хората са се скъсали, заради тези течности и хипнотизирането чрез телевизорите, значи тези връзки не са били здрави и силни.

Всичко това ще трябва да се изгражда наново. И всеки да си даде отчет защо така се е получило.
В този смисъл глобалистите наистина не са отговорни! Те предлагат, но само човекът е отговорен дали ще приеме!!!

Още един ракурс.
Успяха да излъжат и заблудят хората, че тези в телевизорите са НАУКАТА. Не! Тези в телевизорите са ПОДМЕНЕНА НАУКА, КОЯТО СЕ ПРЕДСТАВЯ ЗА ИСТИНСКА.
Всички, които предлагат ИСТИНСКАТА наука, биват демонизирани! Значи гледайте кого демонизират и отричат, и ще знаете къде е науката.
Много добре са се маскирали.
Учени, професори, специалисти са привлекли на своя страна. Та да изглежда, че това е науката.

Вирусът е съвсем нормален като тежест!
И като всеки вирус се подчинява на духа на човека и на Духа в човека.

Анастасия Гешева