Утре може да ви поискат сертификат за девственост или сертификат за произход от рода Дуло

Утре може да ви поискат сертификат за девственост или сертификат за произход от рода Дуло. Ваксинацията специално срещу „К-19“ не е задължителна и никой не може да бъде подлаган на политически, социален или друг натиск да бъде ваксиниран, ако не желае да го направи.

Никой не може да бъде дискриминиран, защото не е ваксиниран специално срещу „К-19“. Дали някой ще се ваксинира срещу „К-19“ или не е негово лично решение.

Принуждаването за незадължителна ваксинация е престъпление по Наказателния кодекс.

Никой работодател няма право да ви каже: „Ваксинирай се или те уволнявам от работа“ – за такова нещо се ходи в затвора за престъплението „Принуда“.

Недопускането до работа на работници и служители, за които обективно няма данни да са болни, с формален аргумент липса на беляжка „Зелен сертификат“, е абсолютно противозаконно и е не просто дискриминация, а тежко нарушение на трудовото законодателство и на правата на личността. Камо ли пък някой да бъде уволнен от работа заради това.

Недопускането до работа и уволнението от работа под предлог „липса на Зелен сертификат“ е основание за водене на трудово дело и получаване на обезщетение от работодателя. Правете разлика!

Министърът на здравеопазването може да налага ограничителни мерки, но вашият работодател не е министър и не може както си иска да нарушава Кодекса на труда.

Ако някой работодател не ви допуска до работа, въпреки че сте абсолютно здрави и нямате симптоми на никакво заболяване, то искайте да ви представи писмена заповед, въз основа на което това се прави. След това подавайте жалби до Главна инспекция по труда, като прикрепите въпросната заповед или поясните, че такава не ви е била представена. Искайте от инспекцията да извърши проверка за нарушаване на трудовото законодателство.

Важно! Може да има уловка! Недопускането до работа не ви освобождава от задължението да ходите на работа. В противен случай напълно законно ще получите дисциплинарно уволнение.

Емил Василев