Филип Симеонов кандидат за кмет на район „Изгрев“: На тези избори ще имаме възможността да започнем ПРОМЯНАТА!

Скъпи приятели, съмишленици и съкварталци,
На 27.08.2019г. инициативен комитет от живущи в София община Изгрев издигна моята кандидатура за кмет на района като гражданска кандидатура. За мен това е огромна чест, тежка отговорност и граждански дълг към себе си, към паметта на родителите ми и към всички съкварталци, които милеят за района ни и искат децата им да имат бъдеще, а те самите да прекарат спокойни старини в тази прекрасна част от столицата ни, каквато е нашият квартал.
Повечето от Вас знаят, че през последните няколко години водихме тежки битки с партийно оцветената администрация, назначена в общината срещу презастрояването на квартала, водихме битки за повече и по-качествена инфраструктура, за изграждане, поддръжка и обновяване на детските площадки, за развитие на зелените системи и за още много други граждански каузи.
На тези избори ще имаме възможността да започнем ПРОМЯНАТА! На тези избори можем да разчитаме, че ще имаме за кандидат кмет, който е ЕДИН ОТ НАС! На тези избори всички ние можем да поставим НАЧАЛОТО на едно гражданско САМОУПРАВЛЕНИЕ, създадено от нас, за нас, чрез един от нас.

На хората от района, ще Ви очаквам по време на предизборната кампания на мероприятията, които ще организираме и за които ще Ви държим в течение на страницата ни.
ЕДИН ОТ НАС, ЗА ВСИЧКИ НАС!

ПРОГРАМА НА КАНДИДАТА ЗА КМЕТ НА РАЙОН „ИЗГРЕВ“
ФИЛИП СИМЕОНОВ

Скъпи приятели, уважаеми съкварталци, граждани на Район Изгрев,
Изборите за кмет могат да променят към по-добро живота в нашия район. Повечето от нас смятат за предопределени тези избори и не вярват в силата на гражданите, но аз не съм от тях. Много бих искал да убедя и Вас в това, че „малкия човек“ може и трябва да вярва в промяната.
Давам си ясна сметка, че е невъзможно да променим нещо, ако нямаме програма. Нашата програма е и това, което ни отличава от другите кандидати, защото е конкретна и съставена от ясни приоритети. Мерките, които предлагам, имат няколко основни насоки.

ЗАПАЗВАНЕ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ И МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА
Трябва да прекратим порочната практика за усвояване посредством задкулисни договорки и застрояване на малкото останали зелени площи и междублоковите пространства в района! Всички ние страдаме от задушаващото ни чувство на липса на пространства, на места за отдих и почивка, на зелени площи, където да играят и спортуват децата ни. Критериите за устойчива градска среда не са измислени от вчера и всички големи европейски градове провеждат политики за намаляване на гъстотата на сградите и залесяване на пространствата в жилищните райони. Само в София частните интереси надделяват над публичните и вместо да допълват и развиват просперитета на обществото, го задушават и превръщат в гета едни от най-красивите райони на София. Това може и трябва да се промени!
Като кандидат, живеещ в района, сблъскващ се всеки ден с този проблем, поемам отговорността да започнем тази толкова належаща ПРОМЯНА!

ПРЕЗАСТРОЯВАНЕ И ИНФРАСТРУКТУРА
Проблемът с презастрояването е част от цялостната липса на концепция за развитие на нашия град. Работата „на парче“ и за „свои хора“ доведе до строителни и инвестиционни абсурди, които са на път не просто да загрозят, а буквално да удавят нашия район. Водопреносната мрежа не е в състояние да поеме по-големи натоварвания, резултат от ново строящи се сгради, без предварителен анализ на последствията. Резултатите от алчната разпродажба на общински терени и издаването на разрешителни за строеж без предварителна яснота за последствията върху инфраструктурата, вече демонстрира своите разрушителни последствия върху нашия район. В няколко блока шахтите преливат периодично при всеки по-голям дъжд, метрото даже се напълни с вода , която идваше от канализацията. Климатичните промени, на които сме преки свидетели и жертви ясно демонстрират, че е нужно различно отношение към проблемите на градската среда. Извън всяка логика е всеки малко по-силен дъжд да се превръща в бедствие и да нанася щети на всички граждани. Приходите за общината от издаването на строителни разрешителни не могат да бъдат основание за разрушаване на района ни. Те са важни, но работят в полза на гражданите само и единствено, ако са в съгласие с техните интереси.
Моят ангажимент, който поемам с тази програма, е да прекратим тази порочна практика и да създадем визия за развитието на инфраструктурата на района в съзвучие с възможностите и потребностите на живущите и работещите в район Изгрев.

БЪДЕЩЕ ЗА НАС И НАШИТЕ ДЕЦА

Икономическите и социални промени, на които сме свидетели и преки участници в последните 20-30 г. коренно промениха начина ни на живот. Динамиката на икономическите взаимоотношения – намирането на работа и отдалечеността и времето за пътуване от работа до дома, изискват адекватни мерки от страна на общинската администрация. България е страната с най-висок отрицателен ръст на населението в Европа. Причините за това са комплексни, сложни и са част от липсата на общностна визия за развитието ни във всички области на живота. За да има повече семейства и повече деца, за да я има България, е необходимо да действаме днес! Не може администрацията на района да няма план, да няма програма за решаване на проблемите и да остави повече от 130 деца без място в яслите. Как можете да програмирате живота си, да закупите жилище и отгледате децата си, ако нямате сигурност дори за елементарни публични услуги като детски ясли и градини.
Общинската администрация не може да бъде част от проблема. Ние всички трябва да сме насоките за решаването му. Ето защо основен приоритет за мен ще бъде незабавното решаване на проблема с разширяването на базата на детските градини в района. Всички ние се нуждаем от сигурност за да планираме бъдещето си и да развиваме България!
ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА НА РАЙОНА
Един от основните приоритети на моята програма е създаването на план за поетапно обновяване на цялата инфраструктура на района, в това число и улици и тротоарите. Трябва да се обърне специално внимание на това, че има много детски и инвалидни колички които са принудени да минават по пътното платно и това застрашава сигурността на тези граждани. Истински цивилизованото общество следва да обръща специално внимание на най-слабите свои членове и да им помага, така че да се чувстват пълноценни. В последните 6 г. няма извършен нито един цялостен ремонт, на която и да е улица в района. Това не може да продължава така! Не може да плащаме данъци и да не получава нищо насреща. Вярвам, че само един истински кандидат, който понася несгодите на отсъствието на действия от една бездушна администрация може да бъде гласът, който Столична община трябва да чува ежедневно. Не можем да се задоволяваме с „кръпки“, нито с „предизборни кампании“ за харчене на публични средства всеки път, когато има избори. Работата по поддръжката и обновяването на инфраструктурата не може да бъдат приоритет само в последната година на мандата на кмета. Тук отново трябва да припомним един от приоритети на програмата: няма никакъв план, никаква програма, която кметската администрация да следва. Няма изследвания, нито анализи за критичните точки, които трябва да бъдат незабавно обновени. Това е недопустимо! Моят ангажимент, който поемам пред Вас е в рамките на 3 до 6 месеца да предложа на публично обсъждане програма за развитие и ЗАЕДНО да сме част от решението на проблемите на района.

НАШЕТО БОГАТСТВО – БОРИСОВАТА ГРАДИНА
Ние, живущите в район Изгрев сме притежатели, но и пазители на едно несметно богатство – Борисовата градина. Най-големият парк на София днес е в опасност. От една страна частни интереси искат да се домогнат до този огромен публичен ресурс, като подменят статута му и го превърнат от парк в градина и по този начин създадат възможност законово да ограбят софиянци. От друга липсата на поддръжка и грижа превръщат парка в пущинак.
Аз твърдо вярвам, че собствеността задължава!!!
Ние сме в дълг към нас самите, към нашите деца и към всички нашите съграждани от всички други райони на София да запазим това несметно богатство за бъдещите поколения на София! Възможността, която и да е от двете алтернативи да се случи – застрояване и унищожаване на парка не бива да бъде допускано при никакви условия. Моята гражданска битка и вярвам също Нашата трябва да бъде на страната на обществения интерес. Подкрепете ме и нека станем част от едно ново начало за всички нас – ГРАЖДАНСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ!

КАК ДА СЕ УПРАВЛЯВА РАЙОНА?
Порочната практика за взимане на решения „на тъмно“ зад гърба на гражданите трябва да бъде прекратена! Много пъти общинската администрация ни е поставяла пред свършен факт с решенията си, касаещи строителството или промяната на предназначението на определени зони. Практиката до сега винаги е била общинската администрация да не се грижи достатъчно засегнатите от извършваните премени граждани да бъдат информирани предварително за упражнят правата си.
Моят ангажимент като КАНДИДАТ е да Ви гарантирам пряка възможност за информация на промените, така че гражданите да могат да защитят интересите си. Декларирам пред Вас, че всяка промяна и действие на общинската администрация ще следва общите решения на жителите на район и информация ще бъде достъпна за всички.
Кандидатурата на независим кандидат е в състояние най-накрая да постави ЕДИН ОТ НАС, който да защитава ВСИЧКИ НАС!
С тази рамкова програма започвам битката за ГРАЖДАНСКОТО начало в местното самоуправление! Подкрепете ме и потърсете връзка с мен относно всички проблеми, които Ви вълнуват.
Да го направим заедно !!!!
Благодаря Ви предварително!
Филип Симеонов

Снимка на Филип Симеонов.

loading...