Филип Симеонов: Надявам се да успеем да променим негативната тенденция Изгрев да се превърне в презастроено и грозно гето

Снимка на Филип Симеонов.

-Здравейте, г-н Симеонов. Кандидатирате се за кмет на район Изгрев. Защо?

В последните десетина години участвах активно и инициирах множество граждански инициативи свързани с градоустройството и развитието на района. Инициативният комитет, който издигна
кандидатурата ми за кмет на район Изгрев ме натовари с доверието си и отговорността проблемите, които се опитвахме да поставим пред общинската администрация и да решим в полза на гражданите да намерят своите решения чрез представител, издигнат от средите на
нашите съграждани. Неуредиците, следствие от лошото управление, отказът на кметството да чува и комуникира с нас, гражданите на района, ме стимулира допълнително да поема тази отговорност и да стана изразител на все по-засилващото се недоволство от погрома на
един от най-красивите и уютни квартали в София. Не на последно място се кандидатирам точно за този район, защото аз съм роден тук и вече 50 години наблюдавам какво се случва и това не ми харесва.

-Какви са най-сериозните проблеми пред живущите в район
Изгрев?

В последните десетина години усещането за тежка корупция, непрозрачност и зависимости на местната администрация, доведоха до недоволството на много от нашите съкварталци.

Търговията с общински имоти на ръба, а може би и извън закона, безразборното строителство, заменките на общински имоти не веднъж изкараха на улиците множество активни граждани от квартала.

Аз самият бях част от тези протести и граждански инициативи и се радвам,че въпреки съпротивата успяхме да постигнем не малко. От друга страна, на всички нас, които участвахме активно в отстояването на нашите граждански права ни стана пределно ясно, че без да имаме представители в администрацията, няма да можем да постигнем реален ефект.

-Корупцията ли е най-съществената причина гражданите да са
недоволни от управлението?

Да, определено това е фундамента на причината! От корупцията следват зависимостите, некомпетентното управление и непрозрачността при вземането на решения, които ощетяват нас
гражданите, унищожават природата и в този смисъл наследството, което искаме да оставим на децата си – красива, здравословна и екологично балансирана градска среда. Ще ви дам и няколко примера, за да не съм голословен.

Както повечето софийски квартали и ние имаме огромни проблеми с инфраструктурата, градската мобилност и паркирането, детските градини и ясли, а проблемите с водопреносната
мрежа и отвеждането на отходните води са на път буквално да разрушат домовете ни. Нашият район е предвиден за ниско строителство и презастрояването, особено с високи сгради при
проливните дъждове, на които сме свидетели в последните години, превръщат буквално в плавателни канали улиците ни.

Безразборното присъединяване на новопостроените сгради към водопреносната мрежа
е точно следствие на зависимости и/или откровена некомпетентност.
Предполагам, че няма смисъл да ви припомням обещанията на отиващия си кмет г-жа Фандъкова, че няма да бъдат издавани разрешителни за строеж, които да застрашават сигурността на живущите….

Снимка на Филип Симеонов.

-Какви са основните приоритети на Вашата програма и как те
ще решат проблемите на Вашите съкварталци?

Програмата за управление, която аз и екипа ми сме подготвили, има няколко основни приоритета. Най-важният от тях е да направим управлението открито, видимо и достъпно за гражданите. Това
означава всяка промяна да достига своевременно до засегнатите, а не както сега, да научаваме пост фактум за промени, които пряко ни засягат и да не можем да реагираме.

Прозрачното и отворено управление е най-силното лекарство срещу корупцията!

На второ място предвиждаме активна работа по обновяване на инфраструктурата на квартала и тук ще разчитаме много на подкрепата но Столична голяма община и по-специално на арх.
Борислав Игнатов, който се надявам да бъде следващият кмет на София, с когото имаме отлична комуникация.

Необходими са спешни мерки за ремонт на настилките на кварталните улици и на тротоарите, които не са обновявани повече от 5-6 г. Този приоритет е свързан както с цялостното обновяване на квартала, така и с възможността нашите съграждани със специални двигателни потребности отново да намерят път към реинтеграцията си в градската среда. Разбира се, тези мерки засягат зелените пространства, паркирането и алтернативните методи за придвижване като велосипедите и навлизащите електрически превозни средства.

Друг основен приоритет на програмата ми са децата на квартала. Всички знаем, че България е с най-висок отрицателен ръст на раждаемост и една от основните причини за това е, че младите хора не се чувстват сигурни за бъдещето на децата си. Липсата на места в детските градини и ясли, възможността за подкрепа на младите семейства, детските кухни, спортните площадки и местата за отдих и игра, както и още множество инициативи, залегнали в програмата ми имат за цел да подобрят това състояние и да вдъхнат надежда, че отглеждането на децата в семействата има подкрепата на институциите и по-специално на районното кметство. На следващо място е опазването и развитието на Борисовата градина.  Едва ли има по-голямо богатство, което трябва да запазим и да развием заследващите поколения.

Кметската институция има множество правомощия, но изправена пред нечисти и алчни интереси аз мога да разчитам само на подкрепата на гражданите. Аз съм един от всички тях и смятам да остана такъв. Това е най-голямата ми сила – подкрепата на съкварталците ми за избора на един от нас, който да защитава интересите на всички.

-Изгрев е един от районите, в които има както много жилищни, така и доста офисни и бизнес сгради. На какво могат да разчитат съкварталците Ви след изборите – повече жилищен или бизнес ориентиран трябва да бъде района?

За съжаление няма как с магическа пръчка да отстраним урбанистичните и архитектурни недоразумения, натрупани в последните 25-30 години, когато всичко се правеше „на парче“.
Необходимо е много внимание и постоянно търсене на баланс между частните и публичните интереси. Районът освен друго трябва да е и красив, ще почистим всичко което го замърсява и ще се погрижа да стане най-хубавия район за живеене в София, каквато слава имаше някога. Това е целта на кандидатурата ми и на екипа ми, с който се надявам да успеем да променим негативната тенденция Изгрев да се превърне в презастроено и грозно гето

автор svobodnoslovo.eu

Снимка на Ивайло Григоров.

loading...