Фирми фантоми ли са строили „Великата ограда“ на Валери Симеонов?

Различни институции проверяват строежа на инженерно – защитното съоръжение на  южната ни граница с Република Турция, по-известно след изказване на вицепремиера Валери Симеонов като „Великата ограда“. Кои са фирмите които са проверявани и проверяват ли ги въобще?

Бърз преглед на фирмите с които е сключил договори областния управител на Бургас показва много интересни факти.

Нека започнем с фирмата „Булбения“ ООД с нея е сключен договор за за подучастък от района на ГПУ Средец от гранична пирамида 87 до гранична пирамида 123.  В търговския регистър обаче не откриваме никаква информация за фирма Булбения ООД.

След неколко дневни опити да открием каквато и да е информация за въпросната фирма, която вероятно е усвоила милиони левове за строителството на „Великата ограда“ се оказва, че единствената информация за  въпросната фирма се съдържа в един единствен документ?

Този документ е стенограма на Народното събрание от 15.01.2016 г.? Интересно как областния управител на Бургас е стигнал до прозрението, че
именно тази фирма трябва да строи защитното съоръжение? Как областният управител е преценил  капацитета на фирма, за която липсва информация? Възможно ли е фирмата да е била посочена от  някой властимащ?

Още по интересно е как сега се проверява фирма, която вероятно е фантом?  Как въобще тази фирма изпълнява гаранционните си задължения по договор ако въобще ги изпълнява? Възможно ли е тази фирма да е приближена до Патриотичния фронт както заявява Корнелия Нинова от трибуната на Народното събрание?Въпроси , на които никой до сега не е дал отговор!

Нека обаче преминем към следващата фирма,с която е подписан договор за строителство на защитното съоръжение.С фирма „АБ инвест НН” ЕООД е сключен договорза подучастъка на района ГПУ Малко Търново, група Малко Търново от гранична пирамида 1 до гранична пирамида 13.

Първоначално фирмата се появява в правния мир с названието „Агро инвест ПП“ ЕООД през 2011 г. с предмет на дейност покупко-продажба на
недвижими имоти, ремонт, строителство и обзавеждане, международна търговия, международна транспортна дейност,  комисионна, лизингова, импресарска дейност, покупко-продажби, посредничество, консултантски услуги, посредничество. Едноличен собственик на капитала е седемдесет годишната Павлина Петрова Георгиева.

Няма данни фирмата да е извършвала дейност до момента, в който фирмата става собственост на неизвестния Иво Крумов Михайлов през април 2013 г.През декември 2013 г. фирмата „Агро инвест ПП“ ЕООД сменя името си на  „АБ инвест НН“ ЕООД и се намесва с гръм и трясък в печеленето на големи строителни обекти.

Според участници от строителния бранш това няма как да се случи без протекции от най-високо политическо ниво тъй като фирмата печели  поръчка за 10 млн. лв. за асфалтирането на лот 4 – ж.к. „Славейков“,  кв. Лозово, кв. Ветрен, кв. Банево и в.з. „Минерални бани“ в Бургас, интересно нали? Именно на тази фирма се спира и областния упраител на Бургас. В последствие фирмата започва непркъснато да сменя името си.

С решение на едноличния собственик Иво Михайлов от 12.04. 2016 г. фирмата променя името си на  ИНФРА ЕКСПЕРТна 27.04. 2016 г. тя се преименува на „ИНФРА ЕКСПЕРТ ЕООД- КЛОН ВАРНА“. На 21.09.2016 г. дружеството се пробразува чрез промяна на правната си форма като вече става  „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ ЕАД.

Защо са правени тези комбинации според експерти, за да не се привлича внимание? За нас остава загадка, как и по какви критерии са избрани тези фирми?

Ако за изборът име имало протекции от най-високо политическо ниво можем ли въобще да се надяваме, че ще бъдат  проверявани за нарушения и надути цени за строителството на оградата? Защо нито един депутат не поставя този въпрос в Народното събрание?

Въобще можем ли да се съмняваме, че тези фирми са  част от нов обръч чрез който се разпределят порциите за властимащите? Въпроси, на които едва ли някога ще получим отговор!

Резултат с изображение за валери симеонов ограда

bnews.bg