Хаджигенов: Как мислите, много ли остава до момента в който ще ни разстрелват пред блока?

Преди малко след обиск извършван цял ден връчиха призовка на обискирания да се яви в спецпрокуратурата след 40 минути.
Обадих се на следователя да го уведомя, че подобно призоваване е незаконосъобразно.
Следователят, милостиво ни даде 2 (два) часа да се явим…..
Естествено, отказах и тя вбесена трясна телефона.
Как мислите, много ли остава до момента в който ще ни разстрелват пред блока?

Резултат с изображение за Хаджигенов