ХУБАВА РАБОТА, АМА ГЕРБЕРСКА

„Вместо да улесни максимално справките за съдимост с интернет базирана платформа, която е безплатна – например като тази за здравните осигуровки, правителството ще промени 68 закона с доста ограничен ефект. (Според юристи, това би могло да се постигне и с приемането на един общ закон. – б. м.)

От публикувания законопроект, обещаващ разтоварване на гражданите и бизнеса от административната тежест, става ясно, че облекчение ще има само по отношение на държавните институции – те няма да могат да изискват свидетелството, защото ще си проверяват служебно. Новите текстове няма да доведат до съществена промяна в най-масовия случай – при кандидатстване за работа в частна фирма. Работодателите няма да имат възможност да правят подобна справка служебно, което значи, че хората пак ще трябва да плащат 5 лв. такса и да ходят по гишета. Другата възможност е да правят заявка по интернет, но за целта трябва електронен подпис.“, уведомява в. „СЕГА“.
Борисовите чиновници се подиграват с нас? Или просто държавата тероризира гражданите си? Или премиерът просто лъже, както обикновено?

Любомир Кольовски

Резултат с изображение за Любомир Кольовски

https://www.facebook.com/ecohunter12