Цецоу с лекота събира цвета на клиентелистите в ГЕРБ

Цецоу с лекота събира цвета на клиентелистите в ГЕРБ. „Най-почтените“, които са недоволни, че сега им взимат много от парсата. Затова някои сега отиват при него, защото той им е оставял по-справедлив процент.
Както се изразил кралят слънце веднъж на обиколка в провинцията при своите: „Чувам, че гепите без да се отчитате. Да не ми гризнете…“ – следва израз от онези характерни изрази, познати от записите.

Иван Бакалов