ЧАК ТАКАВА ГАДНА ПИАР ПРОСТОТИЯ НЕ Е ВЪЗМОЖНА!

Ако това на фотоса долу с министъра не е монтаж, а наистина тези служебни лица пред свръхлуксозния държавен автомобил са с черни инвалидни очни превръзки уж в някаква идиотска подкрепа на ранената полицайка, аз считам, че сме свидетели на НАЙ-ГЛУПАВОТО И НАЙ-ПРОСТАШКО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЪЛГАРИ В ПУБЛИЧНАТА СФЕРА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ!
Не е възможно да съществуват чак пък толкова прости хора в реалната действителност!
Не е възможно да има човешки същества без абсолютно никакъв усет и никакво чувство за уместност и тактичност!
Не е възможно нормален човек да не вижда в действията на двамата глупаци открояваща се демонстративна глума, тъпа ехидност, неуместен присмех и дебелашко кръчмарско издевателство спрямо трагичния проблем на едно младо момиче, заплашено в някаква степен от ослепяване след раняване при изпълнение на служебните си задължения!
Какво означава демонстрираната едноокост на двамата? Може би пожелание за едноокост при положение, че лекуващите лекари изказаха публично най-благоприятни прогнози за напълно възстановяване на зрението на пострадалата (на третия фотос долу се вижда, че ранената не носи нито черна, нито никаква, превръзка на едното си око)? Може би е налице подигравка чрез препращане към емблематични литературни персонажи на еднооки пирати, например, към едноокия капитан Флинт с черната превръзка и с папагала на рамото от “Островът на съкровищата” на Р. Л. Стивенсън?
А може би вината е в недостижимата простотия на глупави хора без нужното възпитание, нужната квалификация и нужната нравственост?

Във всяко цивилизовано общество срещу тези две служебни лица заради неуместните им публични действия спрямо трето лице щяха да се вземат следните спешни мерки:
1. Експресно уволнение;
2. Подвеждане под съдебна наказателна отговорност по съответния член (или членове) на НК в областта на обидата, унижението, накърненото достоинство и др.;
3. Бурна обществена реакция, включително и от граждански формации и движения;
4. Принудителна медицинска (психиатрична) експертиза и евентуално задължително хоспитализиране в психично лечебно заведение;
5. Остракиране (изгонване) на политическата сила (или сили), подкрепили и лансирали двете лица.

акад. Петър Иванов

Резултат с изображение за акад петър иванов