Честит 9 -ти септември, може би без Слава и прочие възторзи!

Всъщност, нека кажа…

Честит 9 -ти септември, може би без Слава и прочие възторзи!

Какъвто и да е бил този ден, паметта за и след него ще е поучителна!
От една страна- как се прави, от друга- как не се…
Не сте ли съгласни, че след тази дата имаше определен ред, йерархия, дисциплина!!!

А във ватманския стол даваха реване…

Евгени Минчев