ШАЙКА „ГЕРБ“

Дебилът Цецо Крадецо
спешно повиква Банкянската Тиква
– да реже лента на апартамента!
НИКОЛАЙ РИЗОВ