Ще върне ли Общинския съвет 80-те декара на божурчани?

Председателя на Общински съвет Божурище – Георги Димитров свиква извънредно заседание в читалището на 14.03.2019 г. от 18 часа.

В дневния ред има една единствена точка относно „Упълномощаване на Председателя на Общински съвет – Божурище Георги Димитров за предприемане на действия за оспорване на Заповеди на кмета на община Божурище за определяне на спечелилите търгове за продажба на 80 декара общински имоти граничещи с главния път Божурище – Гурмазово“.

С това проекто-решение, вносителя Георги Димитров предлага на общинските съветници да го упълномощят до оспори Заповедите на кмета на община Божурище Георги Димов за продажбата на 80 декара общинска земя в централната част на гр. Божурище за по 2 лв. на квадратен метър.

По закон, Общинския съвет има право да оспорва Актовете на кмета в 14-дневен срок от получаването им. Въпреки, че въпросните заповеди са издадени на 10.12.2018 г., Димов ги предоставя на общинския съвет едва на 05.03.2019 г. Каква е причината за това три месечно забавяне, можем само да гадаем.

През изминалите три месеца, кмета Димов многократно беше съветван да развали сделките и да възстанови имотите на общината, но така и не го направи.

Предложението на Димитров е единствения законов път, по който общинския съвет може да постигне разваляне на скандалните сделки. За 80 дка общинска земя, в хазната са влезли по-малко от 200 000 лв. при пазарна стойност от над 6 000 000 лв. Тази огромна загуба за Божурище може да бъде възстановена от общинския съвет.

ПРЕДСТОИ ДА ВИДИМ, ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ КОЯ СТРАНА ЩЕ ИЗБЕРАТ – ТАЗИ НА КМЕТА ИЛИ ТАЗИ НА ГРАЖДАНИТЕ, КОИТО СА ГИ ИЗБРАЛИ ЗА ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В МЕСТНИЯ ПАРЛАМЕНТ.

Заседанията на Общинския съвет са открити и всеки може свободно да присъства в четвъртък (14.03) от 18 часа в залата на втория етаж на НЧ Христо Ботев 1934 – Божурище.

http://bozhurishte.com

loading...