Ще дойде момента в който Зеля ще го разчекнат украинците

След мобилизацията в Украйна данните сочеха, че Украйна разполага с около 60 полка (един полк в зависимост от предназначението му е с между 3 и 5 хил. личен състав).

По данни на ISW към момента обаче се установяват 42 полка, част от които недокомплектовани.

Та в задачката се пита къде са потънали тези 18 полка?
Казвах ви аз, ама да ви припомня – ще дойде момента в който Зеля ще го разчекнат украинците. А този момент наближава защото зеленото човече вече дотяга и на принципалите си.

Даниел Божилов