Ще израсне ли нов небостъргач на мястото на бившето знаково кино „Възраждане“?

Заради бездействието на Министерство на културата, НИНКН и Столична община емблематичната сграда с оригиналната червена фасада – паметник на културата, е оставена да се саморазрушава, а преди две години вече я сполетя и пожар, вероятно предизвикан от самонанесли се в нея клошари, констатират от Сдружение “Кинопамет“.

     За късмет, софийските пожарникари реагираха тогава мълниеносно и старото софийско кино оцеля, макар че спокойно можеше да последва и нерадостната съдба на Тютюневия град в Пловдив. След въпросния пожар никой обаче не се погрижи да отстрани щетите и пораженията по историческата сграда, мазилката по фасадата на която се рони на големи парчета, а единственото, което се случи е, че тя бе опасана с метална строителна ограда.

     Ще бъдат ли „зарадвани“ съвсем скоро столичани с нова многоетажна лъскава офис сграда с хотелска част на мястото на един от архитектурните символи на София, какъвто, безспорно, е сградата на бившия театър „Ренесанс“, по-късно известна и като кино „Възраждане“, както и профсъюзен дом на културата „Г. Димитров“, питат в тази връзка от  Сдружение “Кинопамет“ и очакват компетентни отговори от Столична община и Министерство на културата (МК).

     Както е известно, на заседание на Националния съвет за опазване паметниците на културата (НСОПК) от 03.07.2003 г. се преразглежда статутът на Театър „Ренесанс“ – бивш Профсъюзен дом на културата, обявен през 1992 г. за исторически паметник на културата от „национално значение“, като се приема статутът му да се свали на категория „за сведение“. Към днешна дата парцелът на въпросния обект попада в определения от Общия устройствен план на гр. София нов делови център около бул „Тодор Александров“, за който се предвижда ново високо застрояване. Фактът, че тази забележителна сграда и културна ценност се намира именно в зона, в която височината на сградите не се ограничава, ни кара да мислим, че много скоро на нейно място може да изникне съвсем нова многоетажна постройка, посочват от гражданското сдружение. Още повече, че и самият собственик на историческата сграда – бизнесменът Красимир Георгиев, в свои изявления пред медиите не крие намеренията си на мястото на някогашното знаково софийско кино да вдигне ново модерно здание.

     „На мястото на бившето кино „Г. Димитров“ (бул. „Христо Ботев“ 61) предстои да изградим сграда, която ще съчетава хотелска, офисна част и магазини. Инвестиционното ми намерение е от 2003 г., но доскоро нямаше условия за реализирането му“, споделя в едно свое интервю Красимир Георгиев – собственик на парцела и на архитектурното бижу, каквото е сградата на бившия театър „Ренесанс“ и бившето кино „Възраждане“.https://www.capital.bg/reklama/2017/11/03/3070980_proektut_ni_suchetava_vsichki_iziskvaniia_za_moderna/

     В момента сградата – носител на духа на отиващата си стара София, която за по-младото поколение е известна като бившата дискотека „Син сити“, представлява изключително тъжна гледка, тя е като безстопанствена, фасадата й се руши под напора на природните стихии, липсва странно защо и дограмата на прозорците, или казано с други думи, вече е на път да отиде в небитието, посочват от Сдружение „Кинопамет“. От гражданското сдружение напомнят, че Чл. 71. (1) от Закона за културното наследство задължава собствениците на недвижими културни ценности да полагат необходимите грижи за тяхното опазване, съхранение и поддържане в добро състояние. Законът е категоричен, че който не изпълнява това свое задължение, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а на едноличен търговец и юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 3500 лв., ако деянието не съставлява престъпление. Въпросът е защо Министерство на културата нехае и не предприема нищо, за да спаси тази архитектурна забележителност – именно в неговите правомощия е да нареди на собственика на сградата спешно да ремонтира поне фасадата и покрива на някогашното знаково кино, за да не бъде то опасно за минувачите, отбелязват от Сдружение „Кинопамет“. Очакваме също така от Инспектората за опазване на културното наследство към МК да съобщят на обществеността какви точно и в какъв размер имуществени санкции са наложили през последните две – три години на собствениците на сградата за това, че не полагат необходимите грижи за фасадата й, подчертават от Сдружение „Кинопамет”.

Резултат с изображение за кино „Възраждане“

loading...