Ще се самоизбием и няма да има нужда нито някой да ни напада, нито да ни превзема.

Сериозна война се води във Фейсбук. Ако чужда армия се залепи за някоя от границите ни, допускам, че от Фб ще се премисти на улицата и превърне в гражданска. Ще се самоизбием и няма да има нужда нито някой да ни напада, нито да ни превзема.

Просто племе сме, а доказателствата за това се намират през годините в НС и МС. И на много други места.

Стоян Тончев