ЩРИХИ ОТ КОЛЕКТИВНИЯ ПОРТРЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ПОЛИТИКАН

„Ренегат (на латински: renegatus, от renego — „отричам се“) е понятие, с което се обозначава човек, изменящ на своите убеждения и преминаващ в лагера на противника; изменник, отстъпник. Понякога понятието се използва за човек, който се отрича от принципите или убежденията си (като политическа идеология или национална идентификация), или който оставя една институция или група (семейство, армия, спортен клуб), за сметка на други, и тогава, в зависимост от формата, е равностойно на предател.“
С любезното съдействие на Уикипедия.
ЗАБЕЛЕЖКА: Всеки е свободен да съотнесе изброените качества в дефиницията към един, двама или повече политици, като започне списъка си с Валери, Волен, Евгений Михайлов, Едвин и т. н.
Аре! Зиг, хайл!

Любомир Кольовски

Резултат с изображение за Любомир Кольовски

https://www.facebook.com/ecohunter12?fref=ts

loading...