Явно международното право е право, само когато защитава интереса на САЩ и няколко западни държави

През 1877 година избухва Руско – турската война. Един от поводите за нея е Априлското въстание от 1876 г. в България, което е потушено по най-жестокия начин от турския поробител.

Странно защо, толкова бързо забравяме историята си, но е редно да припомня, че и по онова време Русия е нарушила така нареченото международно право на западния свят влизайки във война с Османската империя и освобождайки българския народ от петвековно робство!

Явно международното право е право, само когато защитава интереса на САЩ и няколко западни държави. Интересно какво право приложиха САЩ, когато нападнаха Ирак и Сърбия?

Интересно е и какво ще говорят нашите надупени политици на 3-ти март, който е след броени дни и чия памет на загинали войни ще почетат?

Димитър Байрактаров