Явно срещата с арабския министър на изкуствения интелект е възприета фючърсно от лемурите в КФН

Голям бъзик с отговорността на колите.
Основен принцип в правото е, че се носи отговорност, само ако разбираш свойството и значението на постъпките си.
Какво си виновен, ако ти се падне невменяема кола…
Явно срещата с арабския министър на изкуствения интелект е възприета фючърсно от лемурите в КФН

Богомил Бонев

Резултат с изображение за Bogomil Bonev