Приятели, Вижте как здравните власти в България пускат на пазара лекарство и за деца против епилепсия, без клинични проучвания!

01.06.2022 admin 0

Приятели, Вижте как здравните власти в България пускат на пазара лекарство и за деца против епилепсия, без клинични проучвания! Само на база научни публикации за […]

ОБРАЗЦОВИ БЕЖАНЦИ

01.06.2022 admin 0

Някой ден, ако се наложи да сме бежанци, ще сме под общ знаменател. С човека, който закопа починали на плитко, за да вземе парите на […]

ДеЦките, с които израснахме

01.06.2022 admin 0

Помните ли времето, когато наричахте учителките си „другарко“ и ключът ви висеше на връвчица на врата? По цял ден играехте на криеница или на стражари […]