44-ото Народно събрание прие декларация в защита на целостта на българската общност в Украйна

44-ото Народно събрание прие декларация в защита на целостта на българската общност в Украйна, предаде Информационна агенция News24sofia.eu.

„За“ декларацията гласуваха 109 народни представители, „против“ – 0 и „въздържали се“ – 19, с което тя бе приета.

Декларацията е във връзка с административната реформа, свързана със създаването на нови административни териториални единици и по-конкретно с целостта на българската общност в Болградския район.

Българският парламент декларира своето категорично несъгласие с подготвяните административни промени и призовава правителството на Република България да предприеме всички възможни действия пред правителството на Украйна, които да гарантират запазването на целостта на българската общност в Болградския район.

Народното събрание призовава кабинетът да предложи организирането на спешна междуправителствена среща за обсъждане и набелязване на конкретни мерки и действия за защита на правата и целосттта на българското малцинство в Украйна.

Народното събрание настоява, че решението на проблемите на българската общност в Украйна е приоритетен въпрос, който следва да бъде решен в духа на отличните отношения между двете държави и при спазване на европейските ценности.

Българите в Бесарабия (Справка на Агенция News24sofia.eu)

Българското етническо присъствие в Бесарабия датира от
Средновековието. По-значително то става в края на 18 и началото на 19 век.

Българите са третата етническа група в Одеса след украинците и румънците. В Одеска област има редица села, основани от българи. Такова е село Камчик, или по-известно сред местното население като Зоря. То е основано през 1831 г. Друго такова село е Димитровка, основано 10 години по-рано през 1821 г. Там българите са етносът, който заема второ място по численост, сочат данните от преброяването през 2001 г.

Репортер: Тодор Стефанов

http://News24sofia.eu

loading...