440 000 ВСЯКАКВИ ЧИНОВНИЦИ, ПРЕДИМНО СОФИЯНЦИ, ИЗТОЧВАТ БЮДЖЕТА БЕЗ НИКАКВА ПОЛЗА, НО… ГЛАСУВАТ ЗА БАЦЕ

На държавна ясла са стотици хиляди назначени от управляващите – техни близки и роднини.
Според сайта на Министерския съвет в държавната администрация работят 132 648 души. Според Евростат числото е друго – 187 700. А Демографският институт към БАНИ има други данни – на държавна издръжка у нас работят 440 000 души.
И изчисленията на института са базирани на данни от сайта на МС. В него е оповестено, че има 511 административни структури – като се започне от 18-те министерства. Сред тези 511 има много странни структури. Те постоянно се увеличават. За една година държавните агенции от 7 стават 8. Административните структури, създадени с нормативен акт, от 53 стават 57 – увеличават се с 13% за една година и т.н. В тези официални 132 000 души не се отчитат всички местни администрации – има 3163 кметства, 265 общини и т.н. Това са огромни човешки ресурси.
Пак този доклад показва как се „спестява“ администрацията. Как ви се струва написаното в него, че са използвани 22 милиона лева за телефонни разговори? А броят на активните телефонни номера на администрацията в изпълнителната власт е 457 967! В сравнение с 2015 г. са се увеличили със 100 000! Това го пише черно на бяло.
Странно е да имаме 132 648 служители с по около 4 телефонни номера на човек.
В България трудоспоспособното население според преброяването през 2011 г. е 4,2 милиона души, от които работят 3,5 милиона (около 600 000 цигани не работят). От тях 440 000 са на държавна работа, което прави 13%. Излиза че всеки седми човек у нас работи на държавна работа и се храни от бюджета.
Какво става в София? Ако приемем, че столицата има 1,4 милиона жители, от тях работоспособни са 840 000. От тях пък работят около 700 000, като 320 000 са на бюджетна издръжка. За провинцията остават 120 000, които са на държавна ясла. Логиката сочи, че почти всеки втори софиянец “работи” на държавна работа и, естествено, гласува за тези, които са го назначили – гербаджиите.
На правителствения сайт има списък на консултативните съвети към МС. Обявени са 71 такива съвети – от странни по-странни: Съвет за лечебните растения, Съвет за пространствените данни, Съвет за равнопоставеност на мъжа и жената, Съвет за партньорство за здраве, Съвет за развитие, Съвет за интелигентен растеж и др. – и всички те са с персонал, заплати, осигуровки, издръжка, всякакви разходи и т.н. на гърба на горките данъкоплатци

Акад. Петър Иванов