Деса гледа с влажен поглед новия председател на НС

Деса гледа с влажен поглед новия председател на НС.

А ПКП направо си предложи помощта на младежа.
Неизвестно на какво може да го научи.

Богомил Бонев