Кики Балалайката предпочита украинците пред нас

Кики Балалайката предпочита украинците пред нас.

Да беше мислил преди да ни се натресе!
Сега е късно. Но винаги може да емигрира в Украйна, щом не може да ни понася.

Анастасия Гешева