Никога България не е била представлявана от такъв нещастник!

Предполагам разбрахте, че на нашето идиотче в Давос са му се смели открито? Разбирате ли, смеят му се! Като на напикано дете, което се въргаля в калта.

Никога България не е била представлявана от такъв нещастник!

Анастасия Гешева