9 години от онзи ден, в който пламна Пламен!

Въпреки усилията на гражданското общество за поставяте на паметна плоча, общинска администрация не е разрешила това.

Нещо повече, преди два дни е заградена и грамадата до общината, която по никакъв начин не пречи на половин годишния ремонт на прословутите стълби.

Ние помним Пламен, а общинарите явно не осъзнават, че с тази ограда сякаш те са в затвора!

Стела Николова