981 706 ЛЕВА Е ДАЛ КАБИНЕТЪТ “ПЕТКОВ” ЗА СЪВЕТНИЦИ В МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

За периода от 13 декември 2021 г. до 2 август 2022 г. към политическите кабинети на министър-председателя и на заместник министър-председателите на длъжност «съветници» на трудов договор са били назначени, следните лица:

І. Политически кабинет на министър-председателя Кирил Петков:
1. Александра Тренкова – съветник-ръководител на звеното за връзки с обществеността.
2. Димитър Бучков – съветник.
3. Яна Балникова – съветник.
4. Весела Чернева – съветник.
5. Таня Павлова – съветник.
6. Радка Аргирова – съветник – 4 часа.
7. Боян Бележков –съветник – 4 часа.
8. Владимир Барзов – съветник.
9. Любомир Попйорданов – съветник.
10. Соня Николаева – съветник.
11. Десислава Рангелова – съветник.
12. Петър Петров – съветник.
13. Николета Абрашева – съветник
14. Геновева Червенакова- съветник.

ІІ. Политически кабинет на заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев:
1. Лидия Колева – съветник.

ІІІ. Политически кабинет на заместник министър-председателя по ефективно управление Калина Константинова:
1. Красимир Димитров – съветник – 4 часа.
2. Екатерина Димитрова – съветник.
3. Таня Шишкова-Гермер – съветник.
4. Иван Христов- съветник.
5. Велизар Чолаков – съветник
6. Красимира Величкова – съветник.
7. Моника Веселинова – съветник.
8. Мила Танева – съветник.
9. Олег Кабакчиев – съветник.
10. Николета Абрашева – съветник.
11. Александър Йоловски – съветник.
12. Даниел Неделчев – съветник.
13. Ирина Алексиева – съветник.
14. Адриана Попова – съветник.
15. Анна Адамова – съветник.

ІV. Политически кабинет на заместник министър-председателя по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандев:
1. Христо Панчев – съветник – 4 часа.
2. Илина Мутафчиева – съветник – 4 часа.

Изплатените брутни трудови възнаграждения на съветниците в периода от 13.12.2021 г. до 02.08.2022 г. са в размер на 768 622,92 лева.

През периода от 13.12.2021 г. до 02.08.2022 г. са сключени 28 броя договори за услуги със следните лица:

1. Румяна Дилова;
2. Иглика Славова;
3. Димитър Илиев;
4. Калина Александрова;
5. Румяна Бъчварова;
6. Методи Цанов;
7. Ирина Драганова;
8. Светослава Симеонова;
9. Красимира Величкова;
10. Васил Величков;
11. Моника Веселинова;
12. Георги Пенчев;
13. Мирела Венкова;
14. Марияна Маринова;
15. Валери Рачев;
16. Богдан Теофанидис;
17. Деница Баръмова-Кънева;
18. Зорница Гечева;
19. Красимира Хаджииванова;
20. Елена Кузмова;
21. Борис Павлов;
22. Теодор Илиев;
23. Христо Алмаджиев;
24. Марияна Маринова;
25. Деница Баръмова-Кънева;
26. Ана-Мария Вълканова;
27. Елена Кузмова;
28. Константина Маркова.

Изплатените средства за договори за услуги (предмет на дейност – подпомагане експертно дейността на министър-председателя и заместник министър-председателите) са в размер на 213 083,37 лева.

**** Отговорът е получен от Министерски съвет след мое заявление по Закона за достъп до обществена информация.

Соня Колтуклиева