Cътрудниците на Бойко биха моли да съберат словото му и да издадат „Събраните лъжи на Борисов“

Присъщо е на диктаторите да издават в дебели томове речите и статиите, писани от тяхно име и произнесени на разни партийни форуми. Когато натрупат достатъчно „трудове“, диктаторите в суетата си издават „Събрани съчинения“. И естествено стигат до висотата на „Избрани съчинения.“
Нашият диктатор Бойко не може да се впише в тая система. Защото 95% от речите му не са написани и представляват тромави импровизации по разни теми, които в голямата си част са неразбираеми и непреводими.
Бих подсказал на имиджмейкърите на нашия диктатор изход от тази трудна литературна ситуация: сътрудниците на Бойко биха моли да съберат словото му и да издадат „Събраните лъжи на Борисов“, както и сборник „Избрано от лъжите на Борисов“. Уверен съм, че произведенията ще се харчат като топъл хляб и тутакси ще се превърнат в бестселъри на политическата публицистика. Сигурно е още, че тия произведения ще посужат като солиден фундамент в изследванията на психолозите, антрополозите, политолозите, социолозите и психиатрите. Без съмнение тия книжни произведения ще бъдат интересни и полезни и за сътрудниците на института по криминалистика и криминология на МВР.

Любо Кольовски