DEJA VU

Ето точно това ми се е случвало преди 30 години. Мазни апологети на тогавашното БКП напевно повтаряха по телевизора, че ни трябва единство, че трябва да затворим страницата, че трябва да гледаме напред, а не да се вторачваме в някакво си там възмездие.

Тогава те притежаваха основните медии и под комунистическия лозунг , който впрочем беше откраднат, „единство, творчество, красота“, се опитваха да ни внушат, че е празна загуба на време да потърсим наказание за извършваните срещу народа в продължание на 45 години престъпления.

Сега, 30 години по-късно, още по мазните продажни гербовидни „интелегенти“, говорят а сталибност, за приемственост и как да се прегърнем и заедно в единство да прескочим етапа на наказание срещу второто БКП.

Само искам да кажа, че огромната драма на българския преход се състои най-вече в това, че виновните не бяха наказани, че бяха оставени да продължат своя политически и обществен път.
И това, някак си създаде усещането за ненаказуемост. Усещане, доразвито от новото БКП в лицето на ГЕРБ и неговия вожд, който достигна до такива високи степени на безконтролност и престъпност, за които предишните комунисти не бяха и мечтали.

И разбира се, за да има приемственост, отново ни пробутват единството, творчеството и красотата…

Виждаме, че са откраднали количество, достатъчно за хиляди живота, но това не ги прави виновни. Добре платената агитка от антоанети, харлановци, мишовци, христомутафчиевци и всякаква интелектуална измет, е на екран за да ни припомня, че първо- те няма да бъдат наказани и второ – ще продължат да безчинстват и след следващите избори.

Дали българският народ ще ритне същата мотика още веднаж, в голяма степен зависи от нас. Не може престъпленията да не се наказват. Защото ще раждат нови и нови престъпления.
И да, ще можем да продължим напред , само и единствено когато видим бб, неговия гешев и подобните им престъпници в затвора. Да, всичките и бързо.

И никакво единство и никакво творчество и красота не може да има преди това. НАКАЗАНИЕ МУ Е МАЙКАТА. От историята го знам!

Д-Р НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ НАУКИ ДИАНА ДАМЯНОВА