€88 на кокошка за Градуса – 12 млн. лв. от данъкоплатците

Може да бъде изображение с текст, който гласи 'A изменение запасите продукция производство т.ч.: активи 2-1030 тровизии обицо 2-1171 2-1172 -1100 12836 приходи om финансирания pyna финансови разѵоди 2-1620 2-1621 разходи отрицателни разлики финансови приходи операции 2-1210 ринансови разлик 77 промяна 2-1710 операции финансови разлики промяна 2-1730 общо валутни 591 2-1230 2-1240 -1200 група разходи 2-1740 дейността печалба 408 128 обицо 2-1300 дейността груnа 2-1700 154 общо 382 дейнос 2-1250-1 2-1250 загуба 2-1600 дейността екущи корпоративни данъци върху 2-1810 предприятия извънредни приходи приходи съвместни 2-1810-1 печалоата 2-1451 094 2-1452 данъци 872 2-0454-1 2-0454-2 2-1500 доходите начална а -баланс пернода 2-0455-1 2-0455-2 2-1900 -отчет ΠΟΤοΚ капитал справка справка'

„Първата снимка е от отчета на Градус за 2020 година. Близо 12 млн лева финансиране от държавата. Почти колкото цялата им печалба за годината. От минали отчети става ясно, че почти цялото финансиране е по програма за хуманно отношение към животни. Нещо, което по принцип подкрепям.

Няма налично описание на снимката.

Втората снимка е указания на фонд Земеделие за кандидатстване по програма за хуманно отношение към животни за тази година. Плащанията са 88 евро за кокошка носачка например. Смятайте колко над стойността на такава кокошка е.

Субсидия 88 евро за кокошка. Държавно изкупуване на над пазарните цени на биогаза, който осмърдява Нова Загора. Как мислите, дали големите плащания от Европа (пък и нашите си субсидии) постигат своите цели?“, разкри депутатът от ДБ Владислав Панев.

Vladislav Panev