За кандидат-студенти и техни родители ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ КЪДЕ И КАК: ЗАПЛАТИ И ДОХОДИ

https://svobodnoslovo.eu/komentar/za-kandidat-studenti-i-tehni-roditeli-vissheto-obrazovanie-kade-i-kak-zaplati-i-dohodi/122302 SvobodnoSlovo.eu
За кандидат-студенти и техни родители  ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ КЪДЕ И КАК: ЗАПЛАТИ И ДОХОДИ

И тази година погледнах картината на висшето образование у нас. И тази година се хванах за главата.

Защо ли?

Ами ето защо!

Делът на чуждестранните студенти е най-голям в направленията: "Медицина" (57% от студентите), "Стоматология" (46%) и "Ветеринарна медицина" (31%). Т.е. там, където България има крещящ дефицит от кадри и където заплащането не само е високо, но и бързо нараства, все по-малко младежи и девойки предпочитат да следват.

.

Защото делът на неосигурените, които са завършили, продължава да е висок, макар че спада (14% през 2023 г., 17% през 2022 спрямо над 25% през 2014 г.) А иначе се крещи за повсеместен дефицит на кадри. При това тези данни изкривяват картината.

Да вземем информатиката и компютърните науки, които „ускорено” се развиват у нас. При всичкото това ускорение официално безработицата сред завършилите е само 1.56%, Обаче неофициално картината е съвсем различна - една четвърт от дипломираните не работят в тази професионална област!

.

На ниво конкретно висше училище най-висок среден облагаем доход имат завършилите "Информатика и компютърни науки" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" - 6469 лв. (при 5592 лв. регистриран през миналата година), следвани от завършилите същото направление в Нов български университет - 5767 лв. (при 4333 лв. през миналата година). Но стига да си намериш работа, понеже и в този бранш започнаха съкращения.

.

Реално най-добре се реализират завършилите професионалните направления: "Медицина", "Фармация", "Стоматология", "Военно дело" и "Математика", а най-зле - завършилите "Социални дейности".

.

Най-висок среден облагаем доход спрямо всичките 52 висши учебни заведения у нас получават завършилите "Информатика и компютърни науки" и "Военно дело" (над 4000 лв.), следвани от тези, които са завършили "Металургия", "Математика", "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми", "Комуникационна и компютърна техника" и "Национална сигурност" (между 3000 и 4000 лв.).

С Най-висок успех от средното образование са приетите първокурсници в направлението "Информатика и компютърни науки" на Софийския университет (5,75), следвани от тези, приети в направленията "Обществени комуникации и информационни науки" на Американския университет и в "Медицина" на Медицинския университет в София (5,72).

.

Хванах се за главата, като видях и професионалните направления с най-много студенти на брой

Икономиката се отчита с 24 906, педагогиката - с 16 900 и медицината – с 12 660, (но в нея българите са малцинство, както вече посочих) Готвят се близо 4 000 психолози. Нищо лошо в това - като гледам управляващи и народ, всички сме се докарали до нуждата от психоаналитик.

.

Смях се до сълзи на някои измислени ВУЗ-ове.

Например в Европейски политехнически пернишки университет се обучават едва 94 студенти по многото специалности там. Но не е смях – Асен Василев и догодина е предвидил субсидия за този ВУЗ.

Системата на висшето ни образование, както и почти всичко у нас, се нуждае от цялостно преосмисляне и преизграждане. Иначе ВУЗ-овете ще си остават в значима тяхна част и в повечето професионални направления фабрики за тапии за 180 000 студенти у нас.

-----------------------------------------

Давам линк. За таблиците, които взех, съм избрал показател „индикатори”. Копирах само част от таблиците, в линка са доста повече.

https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/general-comparison

За тези, които се интересуват по-задълбочено, линкът към рейтниговата система е

https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/

.

ТАБЛИЦИТЕ

Информатика и компютърни науки

* Брой действащи студенти (в професионално направление в страната) -7181

* Дял на студентите в частни висши училища - 16.1

* Среден успех от дипломата за завършено средно образование - 5.36

* Осигурителен доход на завършилите - 2549

* Облагаем доход на завършилите - 4021

* Безработица сред завършилите - 1.56

* Приложение и реализация по придобитото висше образование - 73.7

Администрация и управление

* Брой действащи студенти - 10917

* Дял на студентите в частни висши училища - 42.3

* Среден успех от дипломата за завършено средно образование - 4.9

* Осигурителен доход на завършилите - 1942

* Облагаем доход на завършилите - 2369

* Безработица сред завършилите - 2.37

* Приложение и реализация по придобитото висше образование - 46.39

Архитектура, строителство и геодезия

* Брой действащи студенти - 4346

* Дял на студентите в частни висши училища - 15.5

* Среден успех от дипломата за завършено средно образование - 5.24

* Осигурителен доход на завършилите - 1951

* Облагаем доход на завършилите - 2420

* Безработица сред завършилите - 1.41

* Приложение и реализация по придобитото висше образование - 76.99

Военно дело

* Брой действащи студенти - 1236

* Дял на студентите в частни висши училища - 0

* Среден успех от дипломата за завършено средно образование - 4.96

* Осигурителен доход на завършилите - 3353

* Облагаем доход на завършилите - 4545

* Приложение и реализация по придобитото висше образование - 98.97

Електротехника, електроника и автоматика

* Брой действащи студенти - 4194

* Дял на студентите в частни висши училища - 4.5

* Среден успех от дипломата за завършено средно образование - 4.85

* Осигурителен доход на завършилите - 2317

* Облагаем доход на завършилите - 2711

* Безработица сред завършилите - 1.33

* Приложение и реализация по придобитото висше образование - 54.54

Енергетика

* Брой действащи студенти - 1297

* Дял на студентите в частни висши училища - 1

* Съотношение докторанти към студенти - 1.39

* Среден успех от дипломата за завършено средно образование - 4.58

* Осигурителен доход на завършилите - 2287

* Облагаем доход на завършилите - 2826

* Безработица сред завършилите - 1.34

* Приложение и реализация по придобитото висше образование - 49.09

Икономика

* Брой действащи студенти - 24906

* Дял на студентите в частни висши училища - 14.8

* Среден успех от дипломата за завършено средно образование - 5.03

* Осигурителен доход на завършилите - 1880

* Облагаем доход на завършилите - 2105

* Безработица сред завършилите - 2.35

* Приложение и реализация по придобитото висше образование - 44.92

Комуникационна и компютърна техника

* Брой действащи студенти - 7259

* Дял на студентите в частни висши училища - 2.7

* Среден успех от дипломата за завършено средно образование - 5.11

* Осигурителен доход на завършилите - 2408

* Облагаем доход на завършилите - 3224

* Безработица сред завършилите - 1.52

* Приложение и реализация по придобитото висше образование - 68

Машинно инженерство

* Брой действащи студенти - 3021

* Дял на студентите в частни висши училища - 0

* Среден успех от дипломата за завършено средно образование - 4.72

* Осигурителен доход на завършилите - 2057

* Облагаем доход на завършилите - 2259

* Безработица сред завършилите - 1.44

* Приложение и реализация по придобитото висше образование - 45.93

Медицина

* Брой действащи студенти - 12660

* Дял на студентите в частни висши училища - 0

* Среден успех от дипломата за завършено средно образование - 5.63

* Осигурителен доход на завършилите - 2324

* Облагаем доход на завършилите - 2477

* Безработица сред завършилите - 0.38

* Приложение и реализация по придобитото висше образование - 94.94

Национална сигурност

* Брой действащи студенти - 5370

* Дял на студентите в частни висши училища - 32.1

* Среден успех от дипломата за завършено средно образование - 4.78

* Осигурителен доход на завършилите - 2458

* Облагаем доход на завършилите - 3050

* Безработица сред завършилите - 1.85

* Приложение и реализация по придобитото висше образование - 65.16

Общо инженерство

* Брой действащи студенти - 4189

* Дял на студентите в частни висши училища - 0

* Среден успех от дипломата за завършено средно образование - 5.02

* Облагаем доход на завършилите - 2261

* Безработица сред завършилите - 2.08

* Приложение и реализация по придобитото висше образование - 45.5

Педагогика

* Брой действащи студенти 16900

* Дял на студентите в частни висши училища - 4.7

* Среден успех от дипломата за завършено средно образование - 4.98

* Осигурителен доход на завършилите - 1672

* Облагаем доход на завършилите - 1613

* Безработица сред завършилите - 3.03

* Приложение и реализация по придобитото висше образование - 76.5

Педагогика на обучението по…

* Брой действащи студенти - 8587

* Дял на студентите в частни висши училища - 0.2

* Среден успех от дипломата за завършено средно образование - 4.94

* Осигурителен доход на завършилите - 1777

* Облагаем доход на завършилите - 1746

* Безработица сред завършилите - 2.88

* Приложение и реализация по придобитото висше образование - 70.47

Теория и управление на образованието

* Брой действащи студенти - 302

* Дял на студентите в частни висши училища - 1

* Среден успех от дипломата за завършено средно образование - 5.08

* Осигурителен доход на завършилите - 2118

* Облагаем доход на завършилите - 2154

* Безработица сред завършилите - 1.85

* Приложение и реализация по придобитото висше образование - 93.99

Право

* Брой действащи студенти - 6852

* Дял на студентите в частни висши училища - 22.7

* Среден успех от дипломата за завършено средно образование - 5.34

* Осигурителен доход на завършилите - 1901

* Облагаем доход на завършилите - 2132

* Безработица сред завършилите - 1.88

* Приложение и реализация по придобитото висше образование - 77.72

Психология

* Брой действащи студенти - 3849

* Дял на студентите в частни висши училища - 32.1

* Среден успех от дипломата за завършено средно образование - 5.13

* Осигурителен доход на завършилите - 1816

* Облагаем доход на завършилите - 1950

* Безработица сред завършилите - 2.71

* Приложение и реализация по придобитото висше образование - 66.88

Стоматология

* Брой действащи студенти - 3153

* Дял на студентите в частни висши училища - 0

* Среден успех от дипломата за завършено средно образование - 5.54

* Осигурителен доход на завършилите - 1304

* Облагаем доход на завършилите - 1350

* Безработица сред завършилите - 0.5

* Приложение и реализация по придобитото висше образование - 93.21

Фармация

* Брой действащи студенти - 2290

* Среден успех от дипломата за завършено средно образование - 5.56

* Осигурителен доход на завършилите - 2144

* Облагаем доход на завършилите - 2311

* Безработица сред завършилите - 0.49

* Приложение и реализация по придобитото висше образование - 91.5

Филология

* Брой действащи студенти - 5938

* Среден успех от дипломата за завършено средно образование - 5.35

* Осигурителен доход на завършилите - 1879

* Облагаем доход на завършилите - 1876

* Безработица сред завършилите - 2.5

Приложение и реализация по придобитото висше образование - 58.68

Григор Лилов 

Може да бъде изображение с текст, който гласи 'хранителни технологии 1235 история археология 1191 химични технологии социология, антропология науки за културата 1004 924 науки за земята 902 химически науки 743 горско стопанство физически науки 735 711 биотехнологии 604 философия 575 математика 484 растителна защита 481 религия теология проучване, добив обработка полезни изкопаеми животновъдство 420 383 346 материали материалознание 322 еория иуправление на образованието металургия 302 165 теория на изкуствата 48 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000 26000'

0 Коментара

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.