Докога главният прокурор Гешев ще се разсейва за данните за разрастващо се престъпление?

https://svobodnoslovo.eu/mrezhata/dokoga-glavniyat-prokuror-geshev-shte-se-razseyva-za-dannite-za-razrastvashto-se-prestaplenie/8455 SvobodnoSlovo.eu
Докога главният прокурор Гешев ще се разсейва за данните за разрастващо се престъпление?

Докога главният прокурор Гешев ще се разсейва за данните за разрастващо се престъпление?

ГОСПОДИН ЗАДКУЛИСИЕ,

***** Отговарям Ви заради новата Ви фалшификация, свързана с кандидат-премиера

.

Не умеете да създавате фалшификати.

Както много пъти досега посочих, това е високоинтелектуална и особено квалифицирана дейност, а не занятие за калинки.

Разбира се, този фалшификат, подплатен и с др., и то сериозни факти, както този път сте го направили, убедително ще мине в примитивизма на родните условия

Давам снимката, която коментираща днес помести в профила ми и която се оказа поместена на най-различни места из Интернет мрежата с идеята да я подемат и големите медии. По същия начин, както предвидих, че така нар. интервю с мъртъв (!) учен от екипа учени зад така нар. "дисертация" ще се озове накрая и в най-големите медии.

Макар и потеглило към тях почти незабележимо от дребното врачанско сайтче "Зона-нюз", то нашумя до милиони хора. Всъщност не е и интервю, понеже този разговор е преразказан на врачанските мисирки от друг човек: политолог-екзорсист, много близък до сърцето на ГЕРБ, който си го призна, когато започнах да проучвам първоизточника и на този скандал.

*****(В пост от серията, която пуснах в разследването ми, обяснях случая и какъв е интересът на ГЕРБ да подкрепи зад кулисите "Има такъв народ".

В кандидат-правителството 4 министри са техни, 3 - патриотари, от които един сега изгоря. Останалите са на БСП и ДПС, като Сараите са си заплюли и премиерското кресло) *****

Но Вие, г-н Задкулисие, винаги, от десетилетия насам забравяте, че в родните условия по скандал, с който се занимавам или съм го предизвикал - както в този случай, винаги има още една условие за резултата на операцията с такъв фалшификат.

Това условие е неманипулируемо, неподконтролно Ви и следователно е с ключово значение – самият аз и моят професионализъм.

.

Защо документът - заповед на министъра от 1993 г. за създаване на Хуманитарната гимназия, в която уж е учил Пламен Николов е фалшификат?

.

1.

Защото министър на образованието по онова ЛюбенБерово (премиерът тогава) мутренско време, което визира фалшификатът, е МАРИН Димитров ТОДОРОВ.

Известен е - както и официално, и неофициално по един начин: като МАРИН Т О Д О Р О В.

(виж например тук парламентарно питане към него)

https://parliament.bg/bg/plenaryst/ns/4/ID/1726

В живота и в административната си кариера той е ТОДОРОВ, а не е ДИМИТРОВ, както е подписан във фалшификата.

.

2.

Освен това според законите и правилата у нас законен и валиден е подпис с име и презиме, а не подпис с име и бащино име.

За капак Вашите калинки отново са оплели конците – сега са объркали бащино и фамилно име в спретнатия пореден фалшификат.

Самочувствието Ви, че командвате „мисирките” – всички медии и лицата, наричани за срам мои „колеги”, които ще потулят гафа, обаче не е достатъчно.

.

3.

Оказа се, че имаме два документа, от които единият безсъмнено е фалшификат. Безсъмнено, защото са с противоречиво съдържание

Имаме заповед на министъра на просветата от 2000 г. за НОВОСЪЗДАДЕНА (новообразувана), сливаща се със спортното училище хуманитарна гимназия и същевременно заповед на министъра на просветата от 1993 г. – 7 години по-рано, за създаване на същата хуманитарна гимназия.

Как не съобразихте това, г-н Задкулисие?

Няма как и двете да са верни, понеже си противоречат по съдържание.

Едната е фалшификат.

Тази от 2000 г. засега никой не е оспорил и не оспорва и на нея като доказателство съм се опрял и аз.

.

4.

Когато правех проучването си дали това училище е съществувало преди 2000 г. и следователно дипломата за средно образование на Пламен Николов може да не е фалшификат въпреки документалните потвърждения, които намерих, извърших и още нещо.

Прерових цялата интернет мрежа за каквито и да е новини във връзка с такава Хуманитарна гимназия преди 2000 г. Не открих такива. Въобще чичко Гугъл мълчи като ням за това съществуване – поне в интернет-пространството, което все пак го имаше и преди 2000 г.

Прерових достъпните държавни документи – финансирания, субсидии, обществени поръчки, пари по програми от предсъединителни фондове на ЕС, награди от МОН за отличили се учители, ученици, форуми и каво ли не още. Няма нищо!

.

5.

Чл. 10, ал. 3 от Закона за народната просвета, (законът вече е отменен) който е цитиран в заповедта, не може да е никакво нейно основание.

Ето защо:

* Законът е приет и публикуван в Държавен вестник, бр.86 от 18 Октомври 1991г. Първото му изменение настъпва далеч след 1993 г., както е датиран този фалшификат. Т.е. през 1993 г. той действа в оригиналния му вид.

.

Да видим посоченото основание в текста на Закона!

* Ако фалшификатът беше истински, трябваше да се позове на следния текст в алинея 6, предишна ал. 5

Цитат:

„(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Държавните детски градини, държавните и общинските училища и обслужващи звена се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието и науката. Общинските училища и обслужващи звена се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието и науката по предложение на общинския съвет.”

.

Но фалшификатът се е позовал на ал. 3.

Нека за всеки случай да видим и нея:

цитат:

"(3) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) Държавни са и детските градини към Министерството на отбраната, предназначени за обучение, възпитание и отглеждане на деца на военнослужещи и цивилни служители на Министерството на отбраната и финансирани от бюджета на министерството. Предоставените им за ползване имоти са публична държавна собственост."

Ама някой ще каже – ама тя е нова, далеч след 2009 и не сте прав на тази основа да оспорвате заповедта!

Затова поглеждаме следващата, която сега е ал. 4, но е била тогава ал. 3, посочена във фалшивката.

цитат

„(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) Общински са детските градини, училищата и обслужващите звена, които се финансират от общинските бюджети. Предоставените им за ползване имоти са публична общинска собственост.”

.

Е, как на основата на такъв текст, който посочва вида собственост да създадеш заповед, с която създаваш училище? Всеки юрист ще ви каже, че „такова животно” няма.

Понеже материята е достатъчно объркана и сложна, без да се усетят Вашите „калинки” са настъпили мотиката.

В това позоваване на ал. 3 съществува още един огромен, невероятен скандал с „пипване” на др. документи, но ще изчакам рева на троловете и „мисирките”, за да изнеса фактите за него, които касаят вече организацията и действията на голяма система дейци на Вас, на Задкулисието на различни държавни постове и в различни държавни структури.

.

6.

Същата история имаме и с посочения във фалшификата чл. 12, ал. 3 от съответния правилник за прилага на закона - за обнародване на заповедта в „Държавен вестник”. Този правилник (вече отменен, понеже има нов) е приет 1992 г. (Държавен вестник, бр. 31) и също е променян. И понеже калинките са си калинки, са се пообъркали в членове и алинеи.

7.

Заради този фалшификат се сетих и за онзи куршум в засада, с който Вие, г-н Задкулисие, се готвите да застреляте общественото мнение, застанало в моя подкрепа в този скандал с кандидат-премиера ни.

И затова реших да не Ви изчаквам аз в засада, както постъпих с поредица досегашни постове – нови разкрития след всяко Ваше поредно опровержение, а да ви изпреваря с атака срещу подготвената засада.

Г-н Задкулисие, този път трябва да Ви призная, че сте направили и нещо над обичайните Ви способности за убеждаване на „мравуняка” (народа) и „офисния добитък” (разни служители по учреждения и фирми), както ги наричате.

Рядко го правите – явно залогът е висок.

.

Защото този фалшификат – тази заповед № РД 14-23 от 9 юни 1993 е публикувана в „Държавен вестник”.

Специално давам скрийншот от доказателството срещу моите разкрития, колкото и да не Ви се вярва, че ще използвам срещу Вас собствения Ви патрон.

За всеки човек това ще е „желязно доказателство”. Трудно ще го убедиш без система от факти (част от нея изложих по-нагоре).

От немай-къде съдържанието на фалшификата – заповедта умишлено и съзнателно е променено в текста на „Държавен вестник”, за да отпадне едно позоваване на член и алинея. (обясних по-нагоре объркването) За убедителност са променени и редица други документи, публикувани във вестника.

Аз мога да го докажа дори с някои имена и колкото и да не вярвате, доказателства за престъпления на отговорни „калинки”. И ще го направя, ако продължите да тровите хората с фалшификати.

.

8.

Сещам се за разни история с този „Държавен вестник”. Например за три доказани промени в закони по пътя от пленарната зала на парламента и бюрото на президента до страниците на медията.

Сещам се за доказани различия в електронното издание на „Държавен вестник” и хартиеното му.

Сещам се за различия в съдържанието (в едно мое познато Ви разследване, предизвикало скандал в Брюксел, установих само две такива, но суперсъществени) в хартиеното издание в Народната библиотека и деловодството на парламента с това съдържание на същия вестник в другите библиотеки из страната.

Сещам се и за скандално различие в гласуван закон и негласуван, но публикуван текст по него (престъпно дело на Законодателната комисия на парламента) във връзка с изборните правила. И тогава пак натъртих в разследването, че законодателите, а не само ЦИК и "Информационно обслужване" АД са основните фалшификатори на изборните резултати.

.

9.

Срещам се и за още една история – тази с Лъчо Мозъка, както прекръстих основен участник в нея.

Понеже в сегашния скандал сте я възпроизвели в известна степен, избрах да се спра по-подробно на нея.

Става дума за тогавашен депутат от ГЕРБ и шеф на здравната комисия Лъчезар Иванов - Лъчо Мозъка..

Текстът на закона, свързан с наркотиците, беше гласуван на 5 март 2010, а на 19 март в Държавен вестник беше обнародван.

После „мистериозно" в Държавен вестник се появи текст с ново съдържание - поправка, който разрешаваше в реклами да се използват изображения на наркотични вещества. Разбира се, текстът беше фалшификат и никой и никъде не го беше гласувал.

**** БЕЛЕЖКА: затова ли от известно време от този мой компютър, от който пиша в момента и чието IP ви е известно, нямам достъп до интернет страницата на "Държавен вестник" и интернет страницата на парламента, макар че от друг и други устройства си имам свободен достъп?! Предвидлив сте, г-н Задкулисие, но забравяте, че и аз не паса трева!

.

Лъчо Мозъка предвидливо беше се изпарил в чужбина по време на „операцията” с официалното издание на държавата ни – на парламента и президента, за да няма присъствие, ако стане скандал.

Та затова го нарекох Мозъка – освен забележителната комбинация със стратегически разчет за използване във времето напред, както се вижда и сега (десет години по-късно), не без основание беше заподозрял, че и аз ще ровя тази гнусна история, че може да не мине тихо и без следа дори в такова блато като България.

Този депутат нашумя с какво ли не!

**** 2009 г. - Дъщеря му с писмо до американското посолство го обвини, че е жертва на домашно насилие. Жена му - също. Той обясни, че публичният скандал е заради развода му.

**** 2010 г. – довтаса на покана за подарък, вкл. и на телефон Верту на стойност 8000 лева с камъни Сваровски (така обещаваше поканата) Подразбираше се – срещу лобизъм. Не получи телефон – в кашона имаше мандарини.

**** 2012 г. - за да стане доцент в Медицинския университет е посочил като свои научни публикации такива на пенсионирания едноименен с него проф. Любомир Иванов, бивш директор на Националния център по опазване на общественото здраве.

______________________________________________________

& Как си прилича онзи случай с този на едноименния с кандидат-премиера ни, но различно лице Пламен Николов, получил диплома за доктор в науките със същия номер и дата, както и със същия номер и дата на научен съвет като тази на премиера. Две дипломи - лика-прилика на двама различни хора. (имам пост - разликата е само в бащините имена)

Виждам, г-н Задкулисие, че и при ръководител на софийската организация на ГЕРБ като Лъчо, и при кандидат-премиер на „Има такъв народ” прилагате един и същи метод, едни и същи похвати.

Много, много Ви е груба грешката! Но калинките, какъвто сте и Вие, не са способни нито на творчески мъки, нито на въплътяването им в дела с необходимата прецизност.

______________________________________________________

**** 2014 17-годишният му син Георги е задържан и разследван за грабеж на бензиностанция, съпроводен с физическо насилие.

**** 2020 Синът му Георги беше в джипа, който уби моя колега и приятел Милен Цветков. А какво стана с процеса срещу престъпника, който го уби? Колко още ще го мотаете?

**** 2021 към Лъчо Мозъка – Лъчезар Иванов има подозрения за пране на пари за десетки милиони след сигнал до съответни институции у нас и в чужбина.

„След проведени оперативни действия, снабдяване с документи и снемане на обяснения от г-н Иванов и други лица, с решение на комисията от 14 юли 2021 г., материалите са изпратени на прокуратурата по компетентност за преценка за евентуално престъпление, свързано с изпиране на пари“ (писмо на Антикорупционната комисия)

Такива ми ти работи...

.

Питам се докъде ще стигне кандидат-премиерът Сламен Николов, пардон – Пламен?

При Мозъка пътеката стартира с една фалшификация и стигна неподозирани "висоти". Все си е неуязвим под закрилата на Задкулисието – и сега, в момента Лъчо си е депутат от ГЕРБ, понеже е личен приятел на Вожда.

Но за щастие спрях пътя му към премиер, който да замени при нужда Борисов на поста му.

Вероятно и Сламен, извинете Пламен Николов на тази всепозволеност разчита, макар че интелектуално двамата са несравними величини освен по цинизма.

.

Г-Н ЗАДКУЛИСИЕ,

Да Ви напомня и на Вас, и на кандидат-премиера, (по повод твърденията му и показаните от него документи), че съставянето на неистински документи е престъпление според Наказателния кодекс.

В случая с фалшификацията на житие-битието на кандидат за най-висок държавен пост то е с изключително висока обществена опасност (например до 8 години затвор за фалшифицирани документи за завършено образование или за придобита квалификация).

.

Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР ГЕШЕВ,

Докога ще се разсейвате и няма да се сезирате?

Не Ви е първо такова прегрешение, като съдя по моите разследвания, за някои от които има от мен подадени сигнали до Главния прокурор и пълно мълчание по тях.

Включително и за тежки престъпления, свързани с акт на международен тероризъм, отнел човешки животи.

Прикриването на престъпление от длъжностно лице, особено в правомощията на службата му, е много тежко престъпление.

***

***

***

Знам, че хората виждат линк, документ, видео, изявление и хоп- истина е.

Почти винаги е така.

Но при голям бизнес- или политически скандал ВИНАГИ И ВСЯКОГА, без никакви, каквито и да е изключения такова мислене е невярно и дълбоко погрешно.

Документа, който виждате на снимката и тази с текста от Държавен вестник го доказват неоспоримо.

Единственото оръжие срещу такива мащабни измами и фалшификации е разследващият журналист.

Не само в България е единственото, но и в демократичния свят.

Единственото и там, и тук – други няма!

.

И ОЩЕ ЕДНО ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ

"СТАРИТЕ" И "НОВИ" БРАТЯ НА БЪЛГАРИЯ

.

***** Към старите съветски, сега руски братя от Кремъл:

Виждам, че играете изключително грубо и умишлено демонстративно.

Обаче това не е коз, както мислите, във вече започналите предварителни разговори със САЩ за световните дела и ограничаване на въоръженията.

Дълго е за обяснение защо, но може би ще посветя пост на това. Правилото в дипломацията: искаш много, за да получиш повече от минималното, като всяко правило търпи промени и остаря. Защото новото многостранно, за разлика от традиционното доскоро двустранно геостратегическо съревнование в света го задраска окончателно.

***** Към новите западни братя от Брюксел и Вашингтон:

Когато взимаш хора под крилото си от друга агентура, те са двойни агенти. Такива никога не се знае за кого в действителност играят. И в най-стратегически момент "изненадващо" и винаги играят за онзи, който първи ги е обвързал. В България това се е случило досега четири пъти (говоря за премиерите й).

Защо си мислите, че няма да се случи отново. Гаранциите са за точно обратното.

.

.

БЕЛЕЖКА: имам хиляди покани за приятелство. При такъв брой Фейсбук ми показва само част от тях. Моля да ме извинят тези, на които не съм отговорил - няма как да ги видя. Същевременно съм на лимита, позволен от мрежата за приятели - 5 000 бр. Мога да приема някой, само ако друг се откаже.

Единственото, което мога да ви предложа в тази ситуация е бутона "следвано"

От все сърце благодаря за доверието ви.

Няма да го излъжа!

Григор Лилов

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.