ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

https://svobodnoslovo.eu/mrezhata/trudovite-pravootnosheniya-v-usloviyata-na-izvanredno-polozhenie/16483 SvobodnoSlovo.eu
ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Много ресори в икономиката бяха засегнати от въвеждането на извънредно положение с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., като някои принудително бяха затворени, а други затвориха поради намаляване на приходите. Естествено е притеснението на работниците и служителите, а и на работодателите по какъв начин ще се уредят трудовите правоотношения в условията на извънредното положение.

Наред с обичайните хипотези в Кодекса на труда, със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., бяха въведени и други възможности за периода.

Какви са възможностите за работниците и служителите по трудово правоотношение:

- В най-благоприятния случай запазват трудовото правоотношение по реда и условията на сключенния си трудов договор.

- При преустановяване на дейността на предприятието, което попада в забранителния списък /ресторанти, фитнес-клубове, увеселителни заведения и т.н./, намаляване на обема на работа или други причини, работодателят може да прибегне прекратяване на трудовия договор с предизвестие.

Какво трябва да се знае: В разпоредбите на чл.328 от Кодекса на труда няма изменения във връзка с извънредното положение. Какви са хипотезите: 1. Закриване на предприятието - чл. 328, ал. 1, т. 1 от КТ - това означава пълно преустановяване на цялостната производствена и служебна дейност на предприятието. Трудовите правоотношения се прекратяват независимо от причините поради които се закрива предприятието2. Закриване на част от предприятието - чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ (предложение първо) - това представлява преустановяване дейността на едно обособено звено на предприятието.

Съкращаването в щата - чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ (предложение второ) - означава намаляване, премахване за в бъдеще на отделни бройки от утвърдения общ брой на работниците и служителите. Причините не са от значение.В заповедта за прекратяване трябва изрично да бъде записано на кое от двете основания се прекратява трудовото правоотношение.3. Намаляване обема на работа - чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ - това означава намаляване на производствената програма, на количеството на произвежданата продукция. За това основание е характерно, че не се променя щатното разписание.4. Спиране на работа за повече от 15 дни - чл. 328, ал. 1, т. 4 от КТ - спирането на работа означава временно преустановяване на дейността на предприятието за повече от 15 дни. При това положение работникът или служителят не изпълнява трудовите си задължения поради причини, независещи от него.

Задължително е на работника да се връчи писмено предизвестие за прекратяване на трудовия договор. Ако откаже да го получи, получаването може да се удостовери с подписите на двама свидетели на отказа. Това предизвестие може да бъде от 30 дни до три месеца /в трудовия договор или колективен трудов договор може да бъде уговорен по-дълъг срок от 30 дни, ако няма уговорен, то срокът е 30 дена. Възможно е работодателят да прекрати и незабавно трудовия договор, като след връчване на предизвестието уведоми работника, че ще му изплати обезщетение за неспазен срок на предизвестието.

Тогава се връчва и заповед за прекратяване на трудовото правоотношение. С прекратяването на правоотношението се изплащат и обезщетения за неползван платен годишен отпуск и при неспазено предизвестие – трудовото възнаграждение за срока на предизвестието. В тези случаи, при нарушения при прекратяване на трудовия договор, работникът може да обжалва заповедта в съда /въпреки извънредното положение, работниците не са лишени от възможността да оспорват незаконосъобразност на заповедите, с които им се прекратяват трудовите договори/.

Възможно е работодателят да поиска прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие. Това е един от най-неизгодните за работника варианти, тъй като няма да получи обезщетение за неспазен срок на предизвестието, а обезщетението от Агенция по заетостта е в минимален размер. Също така, подобно прекратяване на трудовото правоотношение не може да се обжалва от работника.

Друга възможност е прекратяване на трудовото правоотношение срещу получаване на обезщетение. Работодателят може да отправи до работника предложение да се прекратят трудовите правоотношения срещу получаване на обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако страните са уговорили по-голям размер на обезщетението. Работникът в седмодневен срок писмено се съгласява. Ако в този срок няма изрично приемане на предложението, се счита, че същото е отказано.

Изрични хипотези за трудовото правоотношение по време на извънредното положение:

- Предвидено е работодателят да може да възложи надомна работа и работа от разстояние при извънредното положение без съгласието на работника, като се изменя само мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор. Тоест, може да работите от разстояние или вкъщи, но не може на работника да бъдат възлагани други задължения извън длъжностната му характеристика, нито пък да се променя размера на трудовото му възнаграждение или размер на отпуската или други договорени съществеи елементи от трудовия договор.

- Може да се преустанови работа по време на извънредното положение. Със заповед на работодателя може да се преустанови раотата на предприятието, на част от него или на отделни работници за зелия период или за част от него, като това важи само до отмяната на извънредното положение. Тогава работниците не се допускат до работните им места.

- При преустановяване на работата по предходната точка, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника и без негово съгласие, включително когато няма придобит осем месеца трудов стаж. В същото време работодателят е длъжен да разреши ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск на бременни, работницки в напреднал етап на ин-витро лечение, майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му, както и на самотен баща на такива деца, на ненавършили 18-годишна възраст работници, работници с трайно намалена трудоспособност 50 и над 50 на сто, работици с право на закривла при уволнение по чл.333 ал.1 т.2 и 3 – това са трудоустроени и работници, страдащи от болести, определени в наредба – исхемична болест на сърцето; активна форма на туберкулоза; онкологично заболяване; професионално заболяване; психично заболяване; захарна болест.

- Може да се установи непълно работно време за работниците, които по трудов договор са на пълен работен ден.

При прекратяване на трудовото правоотношение е препоръчително работниците веднага да се регистрират в Агенция по заетостта, за да получават обезщетение за безработица, ако отговарят на условията. Както и да се регистрират за търсене на работа.

Тъй като има неясноти по прилагането на закона в извънредното положение, винаги може да се обърнете за съдействие на телефоните на дежурните инспектори в Инспекция по труда, към синдикалните организации и за правна помощ.

Адвокат Елена Гунчева

Снимка на Адвокат Елена Гунчева.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.